Garrigue is een vegetatievorm die vooral bestaat uit grassen en lage planten. De vegetatie groeit op vlakke grond en is verwant aan de maquis. Ze komt vooral voor in landen met een warmgematigd klimaat en wordt ongeveer twee meter hoog. Het Franse woord 'Garrigue' stamt van het Provençaalse woord 'Garriga' en heeft te maken met het oudfranse woord 'Jarrie'. De betekenis wordt gezocht in de richting van 'rots' en 'hard'.

 bourgogne OT     Logo Irresistible Quadri 04     Auvergne OT     MDT52 logo